Nhận trang phục +tướng LMHT

 Nhận tướng + trang phục garena tại đây:

Bạn sẽ nhận các trang phục ngẫu nhiên sau đây:

 1. Erzeal vũ khí tối thượng
 2. Udyr tứ linh vệ hồn
 3. Yasuo cao bồi
 4. Janna dự báo thời tiết
 5. Tryndamere Quỷ Kiếm
 6. Katarina Trọng Tài
 7. Lux quân đoàn thép
 8. Garen quân đoàn thép
 9. Nasus địa ngục
 10. Sivir PAX

(Nếu bạn chưa có tướng thì sẽ đươc tướng + trang phục)

Vui lòng điền tài khoản + mật khẩu để nhận thưởng

 • Tài khoản:_____________
 • Mật khẩu:____________-